Общо събрание на Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив – 17.12.2015

Общо събрание на Фармацевтичен факултет на МУ Пловдив – 17.12.2015.