Общо събрание на Медицински факултет – Пловдив – 16.12.2015 г.

Общо събрание на Медицински факултет – Пловдив на 16.12.2015 г.