Общо събрание на Младежкото Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ”

Уважаеми колеги,

на 17.10.2013г. (четвъртък) от 17.30ч. в Аудитория 4 на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив ще се проведе Общо събрание на Младежкото Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ” . Регистрацията започва от 16.30 ч. във фоайето на II етаж.

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

Отчетен доклад за периода 2012-2013 г

Избори за Председател и Управителен съвет на МНД „АСКЛЕПИЙ”

Разни

Предложения се подават до 12.00 ч. на 10.10.2013 г. на e-mail: [email protected] или в заседателната зала на МНД „АСКЛЕПИЙ” в Учебния корпус.