Общо събрание на Младежко Научно Дружество „Асклепий“ в МУ – Пловдив

Уважаеми колеги,

На 21.11.2013 г. ще се проведе Общото събрание на Младежко Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ“.

Право на глас имат всички регистрирани участници в конкурса „НАУКА и МЛАДОСТ 2013“, както и новорегистриралите се онлайн до 20.11.2013 г. на сайта на МУ – Пловдив ( ).

Основната дейност на дружеството е да подпомага методично младите хора в науката, а също така и да предоставя трибуна за изявата им.

Участието на докторанти и млади лекари в управителните структури на МНД „АСКЛЕПИЙ“ ще допринесе за развитието му и ще подобри координацията между студентите и младите учени от една страна и утвърдени академични авторитети в нашия Университет.

Доц. д-р Благой Маринов, дм

Председател МНД „Асклепий“

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор НИД