Общо събрание на Младежкото Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ”

 Общо събрание на Младежкото Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ”

asclepius

Мeдицински Университет – Пловдив

Младежко Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ“

Бул. В. Априлов 15А www .asclepius . bg

Уважаеми колеги,

на 3.12.2015 г. (четвъртък) от 16.30 ч. в Аудитория 4 на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив ще се проведе Общо събрание на Младежкото Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ” . Общото събрание ще протече при следния дневен ред:1. Избори за Председател и Управителен съвет на МНД „АСКЛЕПИЙ” 2. Разни

Предложения се подават до 12.00 ч. на 2.12.2015 г.

на e-mail: [email protected] или в заседателната зала на МНД „АСКЛЕПИЙ” в Учебния корпус.