Общуване с пациенти със съмнение или потвърден COVID-19