Обучават преподаватели как да използват виртуална реалност и изкуствен интелект на лекции и упражнения

Как да използват виртуалната реалност и изкуствения интелект при усъвършенстване на техниките на преподаване. Това могат да научат преподаватели, които се регистрират в електронната платформа за обучение и изграждане на Massive open online courses в рамките на проект 101083006 — MAGNET – Managerial And GoverNance Enhanchement through Teaching (https://magnet.mu-plovdiv.bg/).

Платформата бе представена от проф. д-р Ани Белчева, дм – координатор на проекта за Медицински университет – Пловдив и от доц. д-р Ани Епитропова от Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Главната цел на проекта е да се създаде консорциум от висши учебни заведения за усъвършенстване на академичното преподаване.
В рамките на MAGNET преподавателите от всички 12 партньори от 8 държави ще могат да осъществят сътрудничество и да участват в създаването на Балканска мрежа от центрове за университетска педагогика. В платформата edX ще се споделят образователни ресурси за преподаване и учене (Centers for Teaching and Learning).

„Като влезе в електронната система, преподавателят може да се запознае с различни интерактивни методи, с възможностите за създаване на видеа и така да обогати дигиталните си компетентности. Преподаването на академична медицина е амбициозна и предизвикателна задача, затова в помощ може да дойде използването на изкуствен интелект, включването на актуални документи и статии, на виртуална реалност за демонстриране на симулация на дентална анестезия, например“, поясни доц. Епитропова. Регистрираните в платформата могат да намерят интересни лекции, ефективен дизайн на упражнения, разработени техники за задържане на интереса на студентите, начини за по-ефективно оценяване.

Преминалите онлайн курса трябва да попълнят въпросник и да участват в дискусионен форум, за да получат сертификат.