Image3

Обучение Дигитален гараж на Google в сътрудничество със SoftUni Digital в МУ - Пловдив