Обучение по „Клинична алергология“ за студенти по медицина – V курс

Втора катедра по вътрешни болести организира обучение по дисциплината „Клинична алергология“, като избираема за студенти V курс специалност – „Медицина“ с преподаване на български език за учебната 2017/2018 година.
Желаещите да изучават дисциплината студенти могат да се запишат в отделението по професионални болести с дейност по клинична алергология.
Заявленията се подават лично от кандидата в работни дни от 08.00 до 13.00 часа при доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм и д-р Велчо Велев в срок до 15.09.2017 г.

Допълнителна информация на телефони :
032/602 488 – Доц. Дерменджиев, дм
032/602 572 – Д-р Велев.