Обучение за лекари и медицински сестри по „ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”

 До Ръководителите на Катедри, Секции и звена

Информация за лекари и медицински сестри

Уважаеми колеги,

Медицински университет – Пловдив ще проведе безплатно обучение за лекари и медицински сестри:

ДИАГНОСТИКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АНТИРЕТРОВИРУСНО (АРВ) ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖИ И ПОДКРЕПА НА ХОРА, ЖИВЕЕЩИ С ХИВ/СПИН

Семинарите са по „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”.Всички заинтересовани медицински специалисти от Южна България могат да участват в двудневния семинар-обучение, който ще се проведе по приложената програма на 20 и 21 октомври 2014 г. (понеделник и вторник) от 14.00 и 14:30 ч. във V аудитория на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А.

Условие за участие на желаещите е ДА УЧАСТВАТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ в обучението през 2014 г., без участие в обучения от предходни години.

Желаещите да участват могат да се регистрират от 29 септември до 12 октомври 2014 г.:1. На електронна поща [email protected] с приложена попълнена регистрационна форма за участие   или2. Чрез изпратена регистрационна форма на адрес: Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” 15А, Ректорат, Център Проекти, за Образователна програма „ДИАГНОСТИКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АНТИРЕТРОВИРУСНО (АРВ) ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖИ И ПОДКРЕПА НА ХОРА, ЖИВЕЕЩИ С ХИВ/СПИН“.Приложени са Програма за обучението и Регистрационна форма за участие, която трябва да бъде попълнена и върната на посочения адрес до 12 октомври 2014 г.

Присъствалите на обучението ще получат комплект информационни материали и удостоверения за участие.

1. Регистрационна форма 2. Програма за обучение

28.09.2014 г.

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност