Обучение на пожарникари и спасители от РДПБЗН – ПЛОВДИВ за оказване на първа домедицинска помощ при ПТП

В технологичния център по спешна медицина в Пловдив започна планирано обучение на пожарникари и спасители за оказване на първа домедицинска помощ при пътно-транспортни произшествия – мисия „ПОДГОТВЕН ДА СПАСИШ ЖИВОТ“
От 12 юни 2018 г. пожарникари и спасители от Регионална дирекция „Пожарна беопасност и защита на населението“ – Пловдив се обучават за оказване на първа домедицинска помощ при пътно-транспортни произшествия. Обучението се провежда от специалисти на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“ в град Пловдив, изграден по процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“ (BG161PO003 1.2.03) по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013.

В обучението, което ще продължи до 26 юни 2018 г., са включени 98 служители на РДПБЗН – Пловдив: районни служби „ПБЗН“ от Пловдив, Асеновград, Карлово и Раковски, както и пожарникари и спасители от Сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив. Инициативата за това опресняващо и надграждащо обучение е планирана от ръковоството на РДПБЗН – Пловдив с цел непрекъснато повишаване на квалификацията и подготовката на пожарникари и спасители – професионално изложени на висок риск и продължителен ежедневен стрес.
В изпълнение на общественонасочената си обучителна мисия под надслов „ПОДГОТВЕН ДА СПАСИШ ЖИВОТ“ в ТЦСМ подхождаме експертно и специализирано, съобразяваме провежданото обучение да бъде надграждащо и адекватно за курсистите – пожарникари и спасители, които са с отлична подготовка и натрупан практически опит за оказване на първа домедицинска помощ не само при пожар, но и при редица животозастрашаващи инциденти и кризисни ситуации.

 

Целта на обучението е да представим най-съвременните постановки относно ефективността при съхраняване на човешкия живот в критични ситуации. Чрез използване на манекени с реалистична анатомия и клинична функционалност създаваме максимално реалистични ситуации с пострадали при инциденти.Практическото обучение е индивидуално, като всеки курсист отработва и непосредствено прилага теоретичните си знания.

В резултат преминалите обучението пожарникари и спасители ще затвърдят и надградят досегашните си познания и умения и ще се запознаят с най-новите общоприети методи и техники от добрите европейски практики за борба с шока, за дихателно и сърдечно-съдово въстановяване при критични животозастращаващи инциденти, при различен вид травматизъм – механичен, химичен, радиационен, както и при масови инциденти със засягане на много хора.

През втората седмица от обучението е предвидено провеждането на редица практически тренинги за пожарникарите и спасителите.