HIV plakat code_1

Обучение на тема „40 години от обявяване на ХИВ пандемията. Къде сме днес? Актуални данни за епидемиологичните, имунологични и клинични характеристики. Модерна терапия и профилактика.“