Обучение на тема: „ЩЕ ВИДИМ ЛИ КРАЯ НА ХИВ ПАНДЕМИЯТА?Уважаеми представители на академичния състав на МУ-Пловдив,
Уважаеми докторанти, специализанти и студенти,
Днес, 18 септември 2023г. в 8-ма Аудитория, Аудиторен комплекс от 13:30 ч. – 16:00 ч. ще се проведе обучение на тема:
„ЩЕ ВИДИМ ЛИ КРАЯ НА ХИВ ПАНДЕМИЯТА?
Актуални имунологични и епидемиологични характеристики на ХИВ/СПИН.
Клинична картина. Съвременна терапия и профилактика.“

Обучението е предназначено за лекари, дентални медици, медицински сестри, здравни специалисти, стажант-лекари, специализанти, докторанти и студенти.
В програмата са планирани четири лекции на специалисти по микробиология и клинична имунология, епидемиология и инфекциозни болести.
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНА ОТ АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД!

Ще Ви очакваме! Вход свободен. Сертификат за участие!

Проф. д-р Марияна Стойчева, дмн
Координатор на инициативата