Oбучение на тема: „ЩЕ ВИДИМ ЛИ КРАЯ НА ХИВ ПАНДЕМИЯТА? Актуални имунологични и епидемиологични характеристики на ХИВ/СПИН. Клинична картина. Съвременна терапия и профилактика.“


Уважаеми представители на академичния състав на МУ-Пловдив,

Уважаеми докторанти, специализанти и студенти,

На 18 септември 2023г. ще се организира обучение на тема:
„ЩЕ ВИДИМ ЛИ КРАЯ НА ХИВ ПАНДЕМИЯТА?
Актуални имунологични и епидемиологични характеристики на ХИВ/СПИН.
Клинична картина. Съвременна терапия и профилактика.“


Обучението е предназначено за медицински сестри, лекари, дентални медици, здравни специалисти, стажант-лекари, специализанти и докторанти.
Събитието ще се проведе в Аудиторен комплекс от 13:30 ч. – 16:00 ч.

В програмата са планирани четири лекции на специалисти по микробиология и клинична имунология, епидемиология и инфекциозни болести със следните теми:

• Имуно-патогенетични механизми при ХИВ/СПИН. Имунологичен мониторинг. Разработване на ваксини против ХИВ.

• Епидемиологични характеристики на ХИВ инфекцията. Професионален риск. Имунопрофилактика при ХИВ (+) лица.

• ХИВ/СПИН – клинична характеристика. Ранна ХИВ инфекция. Разгърнат СПИН. Диагноза.

• Данни за ХИВ инфектираните, мониторирани в Клиника по инфекционни болести, УМБАЛ „Св Георги“ Пловдив. Съвременна антиретровирусна (ART) терапия. Пре-експозиционна (PrEP) и пост-експозиционна (PEP) профилактика.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНА ОТ АНДЖЕЛИНИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД!

Ще Ви очакваме!

Проф. д-р Марияна Стойчева, дмн

Координатор на инициативата