Обучение по домедицинска помощ на личния състав на доброволно формирование „Пловдив 112“

От 23.07.2018 г. в ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“, гр. Пловдив започна поетапно надграждащо обучение по домедицинска помощ на личния състав на Доброволно Формирование „Пловдив 112“.

Понастоящем ДФ „Пловдив 112“е най-голямото доброволно формирование в Република България.

Включените доброволци от формированието са на средната възраст около 30 години, жени и мъже, млади хора, с различна професия и образование. Всички те са обединени от идеята да реагират и помагат при бедствия и аварии – пожари, земетресения, наводнения, катастрофи, водно спасяване, височинно спасяване и пр.

Целта на настоящия курс е да представи най-новите и съвременни познания относно поддържане на жизнените функции на пострадалите и продължаване на живота им до здравното заведение: по време на извеждане на пострадалия от мястото на инцидента, по време на транспорта до специализирана медицинска помощ. Обучението се провежда от опитните преподаватели на Учебно-тренировъчния сектор на ТЦСМ: гл. ас д-р С. Кръстева – ръководител УТС, д-р В. Божилов, д-р М. Пранчева и д-р Е. Вълканова.

Обучението включва създаване и затвърждаване на придобитите умения по оказване на спешна домедицинска помощ при екстремни ситуации на остър травматизъм. Курсовете на ТЦСМ са съобразени със съвременните изисквания и добрите Европейски практики. Практическите занимания се провеждат поотделно с всеки курсист и върху високоспециализиран роботизиран манекен–тренажор със създаване на реални животозастрашаващи ситуации при спиране на дишане и сърдечна дейност и оказване на първа домедицинска помощ в реална обстановка.

Интерактивното обучение допринася за усвояване на прийомите за безопасна позиция, безопасна имобилизация, продължително обдишване и успешно поддържане на сърдечна дейност и циркулация.

Планираме членовете на всички екипи да преминат последователно по няколко модула от превежданите в Центъра обучения.