Obuchenie-df-Plovdiv-112-2

Обучение по домедицинска помощ на личния състав на доброволно формирование „Пловдив 112“