Обучение върху живи модели в съвместен проект на МСТЦ на МУ-Пловдив и Ветеринарномедицински факултет на ТУСЗ – БНТ2