Обучение за учени, докторанти и студенти за ползване на новия Web of Science

Нашите Zoom обучителни сесии са на 21 и 27 октомври от 10:30 до 11:30 часа и от 14:30 до 15:30часа, поканите за които са както следва:

Тема: Обучение – работа с новия Web of Science

Дата/час: Oct 21, 2021 10:30 AM Sofia
Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/89164331332
Meeting ID: 891 6433 1332
За връзка през мобилен телефон:
+35924925688,,89164331332# Bulgaria
+35932571633,,89164331332# Bulgaria
За връзка през телефон:
+359 2 492 5688 Bulgaria
+359 3 257 1633 Bulgaria
Meeting ID: 891 6433 1332
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdlvsNR1D9

Тема: Обучение – работа с новия Web of Science

Дата/час: Oct 21, 2021 02:30 PM Sofia
Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/85016644008
Meeting ID: 850 1664 4008
За връзка през мобилен телефон:
+35924925688,,85016644008# Bulgaria
+35932571633,,85016644008# Bulgaria
За връзка през телефон:
+359 2 492 5688 Bulgaria
+359 3 257 1633 Bulgaria
Meeting ID: 850 1664 4008
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kd10BjKb7S

Тема: Обучение – работа с новия Web of Science

Дата/час: Oct 27, 2021 10:30 AM Sofia
Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/84760479633
Meeting ID: 847 6047 9633
За връзка през мобилен телефон:
+35932571633,,84760479633# Bulgaria
+35924925688,,84760479633# Bulgaria
За връзка през телефон:
+359 3 257 1633 Bulgaria
+359 2 492 5688 Bulgaria
Meeting ID: 847 6047 9633
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdv4BjY2Gf

Тема: Обучение – работа с новия Web of Science

Дата/час: Oct 27, 2021 02:30 PM Sofia

Линк към Zoom срещата:
https://us02web.zoom.us/j/81571155844
Meeting ID: 815 7115 5844
За връзка през мобилен телефон:
+35924925688,,81571155844# Bulgaria
+35932571633,,81571155844# Bulgaria
За връзка през телефон:
+359 2 492 5688 Bulgaria
+359 3 257 1633 Bulgaria
Meeting ID: 815 7115 5844
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcCF10cKU3

Поканите може да видите и във фейсбук страницата на Представителството на Web of Science за България; https://www.facebook.com/WoSBulgaria/.

Заместник-ректор по научноизследователска дейност
проф. д-р Благой Маринов, дм