Oбучение по приложна психология и психотерапия

Уважаеми колеги,

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ   –   ПЛОВДИВ – ОТДЕЛ  „СЛЕДДИПЛОМНО  ОБУЧЕНИЕ”  ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И  ПСИХОТЕРАПИЯ  

Обучението  се  провежда  в  два  семестъра,  с   очни занятия   в  събота  и  неделя,  с  хорариум  20 учебни часа за  предмет. Обучението обхваща   12 учебни дисциплини, преподавани  от  хабилитирани  специалисти  от   Медицински университет- Пловдив. На успешно издържалите обучението се издава документ ”СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА   ПРОФЕСИОНАЛНА   КВАЛИФИКАЦИЯ” 

Начало на специализацията : 09.11.2013 година 9.30 часа

Място за провеждане :    Медицински университет- Пловдив, Блок Вътрешни болести, ІV етаж, Катедра Управление на здравните грижи    

Тел. за  справки :     0879908984 ;  032/ 60 24 94

От СДО