ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ Обучението се провежда в два семестъра, с очни занятия в събота и неделя, с хорариум 20 учебни часа за предмет. Обучението обхваща 12 учебни дисциплини, преподавани от хабилитирани специалисти от Медицински университет- Пловдив. На успешно издържалите обучението се издава документ „СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ Приемно интервю: Дата : 31 .03.2002 г.от 9.00 часа Място за провеждане: Медицински университет Блок Вътрешни болести, IV етаж Катедра Управление на здравните грижи Начало на специализацията : 31.03.2012 година Тел. за справки: 032/ 602 545 ;0878908984 ;032/64 37 80