Обучение по приложна психология и психотерапия в МУ – Пловдив

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ”

ОРГАНИЗИРА

ОБУЧЕНИЕ ПО

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Обучението се провежда в два семестъра, с очни занятия в събота и неделя, с хорариум 20 учебни часа за предмет.

Обучението обхваща 20 учебни дисциплини, преподавани от хабилитирани специалисти от Медицински университет-Пловдив.

На успешно издържалите обучението се издава документ „СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ”

Начало на специализацията: 25.10.2014г. от 9:30 часа

Място за провеждане: Медицински университет – Пловдив, Блок Вътрешни болести- 4 етаж, Катедра Управление на здравните грижи

Тел. за справка:

Д-р Стоев – 0879908984

Д-р Георгиева, отдел СДО – 032/ 602 494