ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ БАЗИ ДАННИУважаеми колеги,

БИЦ кани студенти, докторанти, млади учени и преподаватели на обучения за повишаване на информационната компетентност.

Оторизирани обучители ще представят реномирани електронни бази данни на лидерите в областта на научната информация Тhomson Reuters и Elsevier.07.11.2012 /сряда/, 11:00-12:00 ч.Нова научна информация и приложения в базите данни ScienceDirect и SCOPUS по абонамент на МОМНТ. Борисова – обучител за базите данни ScienceDirect и SCOPUS Място:  Аудиторен комплекс – аудитория ІІОнлайн регистрация на адрес:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFHSGMzOUFKcERITGxrdHBvTVpGV3c6MA#gid=008.11.2012 /четвъртък/, 12:00-13:30 ч.Web of Science – eлектронна платформа за търсене и обработка на научна информацияР. Соколова – регионален представител на Thomson Reuters в България Място:  Аудиторен комплекс – аудитория ІІ

Възползвайте се от възможността да получите актуална информация и полезни за Вашата научна дейност знания.