Обучителен уебинар за абонираните дигитални ресурси AccessMedicine и AccessPharmacy

Уважаеми преподаватели,

С любезното съдействие на McGraw-Hill за преподавателите от МУ-Пловдив ще бъде проведен обучителен уебинар за използването на AccessMedicine и AccessPharmacy в съвременното обучение по медицина и фармация.

Уебинарът ще се проведе на 21 април 2021 г., сряда, от 14:00 до 15:00 ч. в Zoom.
https://mcgrawhill.zoom.us/j/82965243179#success

Ще бъдат представени следните теми:
• Ключови учебни издания от различни области на медицината
• Инструменти за дистанционно обучение, включително за интегриране на система за управление на учебния процес
• Клинични случаи от реалната практика
• Мултимедийна библиотека и видеозаписи на процедури
• Въпроси и отговори за самостоятелна проверка на знанията
• Описания на лекарствени средства
• Функционалности и ползи от създаването на персонален MyAccess профил
• Подкрепа за потребителите, включително обучителни онлайн ресурси

Презентатор: Wesley Holloway, MLS

Присъединете се към нас!

Проф. д-р Ани Белчева, дм
Зам.-ректор УД