Обучителна сесия за работа в платформата Reaxys

monreaxysmupd

Министерство на образованието,

младежта и науката

 

  

ПОКАНА

КАКВО:

Министерството на образованието, младежта и науката, съвместно с издателство Elsevier и с любезното домакинство на Медицински университет – Пловдив организират обучителна сесия за работа в платформата Reaxys във връзка с договорения пробен достъп за периода от 01 юли 2013 до 30 януари 2014 г.

Reaxys е уеб базиран инструмент за извличане на химична информация и данни от публикуваната литература в списания и патенти. Информацията включва химични съединения, химични реакции, химични свойства, свързаните с тях библиографски данни, данни за веществата с информация за планирането на синтеза, както и експериментални процедури от избрани списания и патенти.

КОГА:

28 октомври 2013 г., понеделник, от 13:00 до 14:30 ч.

КОЙ:

Katarzyna Gaca, PhD – Elsevier обучител за Reaxys

КЪДЕ:

МУ – Пловдив

бул. В. Априлов, 15А

Аудиторен комплекс

ІІ-ра аудитория

ЗА КОГО:

За участие в представянето и обучението са поканени учени и изследователи от Пловдивските университети, развиващи научна дейност в областта на химията, биологията, медицината, физикохимията, биохимията, материалознанието и други области, които използват химични изследвания.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Научен отдел – тел. 032/602 224; [email protected]

Библиотечно-информационен център – тел. 032/602 522, 602 598; [email protected]