HIV plakat 27.06.2019

Обучителни курсове по ХИВ/СПИН за медицински служители