HIV plakat 18.04.2019

Обучителни курсове по ХИВ/СПИН за медицински служители