Обучителни курсове по ХИВ/СПИН за медицински служители -29 май 2019г.