HIV plakat 29.05

Обучителни курсове по ХИВ/СПИН  за медицински служители -29 май 2019г.