Обучителни семинари на Отворен медицински институт – Залцбург 2019

Уважаеми представители на Академичния състав,
Представяме Ви информация на Американо – Австрийската фондация за предстоящите семинари, организирани в рамките на OMI – Salzburg Medical Seminars, които са със срок за кандидатстване до декември 2019 г.

Краен срок за кандидатстване – 31.05.2019

Програмата за семинарите можете да разгледате ТУК
Детайлна информация е представена и на сайта http://www.aaf-online.org/index.php/omi-salzburg-medical-seminars.html.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД

Обучителни семинари на Отворен медицински институт – Залцбург 2018

Уважаеми представители на Академичния състав,

Представяме Ви информация на Американо – Австрийската фондация за предстоящите семинари, организирани в рамките на OMI – Salzburg Medical Seminars, които са със срок за кандидатстване до 15.10.2018.

Програмата за семинарите можете да разгледате от ТУК.

Детайлна информация е представена и на сайта http://www.aaf-online.org/index.php/omi-salzburg-medical-seminars.html.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД