Обучитени курсове по чужди езици по проект „ОМНИА“

      Уважаеми представители на академичния състав на МУ-Пловдив от МФ и ФФ,

Във връзка с изпълнението на проект „ОМНИА“ бихме желали да Ви уведомим, че има възможност за стартиране на нови групи за обучения по чужди езици при събиране на достатъчен брой желаещи.
В тези обучения могат да се запишат само преподаватели от Медицински и Фармацевтичен факултет, които не са участвали до момента в предходните обучителни курсове по чужди езици и ИКТ в рамките на проект „ОМНИА“.

Записването за езиковите курсове става със заявка на следният имейл [email protected] с копие до [email protected]

(Срок за записване е 29.09.2023г.)

Общ езиков курс – Б1 +
/общ хорариум – 80 ч./
онлайн обучение
Професионална терминология – Б2
/общ хорариум – 24 ч./
присъствено обучение
Английски език
Немски език
Френски език
Италиански език
Латински език

С уважение,

Екип “Обучения“,
Проект „ОМНИА“