Обява за информационна среща и селекция по програма Еразъм+ за академичната 2017-2018г.

Медицински университет – Пловдив

Отдел Международно сътрудничество

erasmus+

ОБЯВА

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017/2018 ГОДИНА

На вниманието на студенти и докторанти от всички факултети: МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ, ДЕСО и Медицински колеж при Медицински университет – Пловдив

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
Информационната среща относно Програма „Еразъм+“ през учебната 2017/2018 година ще се състои на 05.10.2017 год. в 6-та аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив, както следва:
1. За български студенти и докторанти – от 16.15 часа
2. За чуждестранни студенти – от 17 часа

Документи за участие в селекция се подават eлектронно от 09.10.2017 год. до 20.10.2017 год. включително на интернет страницата на МУ – Пловдив на адрес

https://erasmus.mu-plovdiv.bg/application

ГРАФИК за СЕЛЕКЦИЯ
Селекцията за студенти и докторанти ще се проведе на 25.10.2017 год. в Заседателна зала, Ректорат, както следва:
– Медицински факултет – от 15 ч. до 15.30 ч.
– ФДМ и ФОЗ – от 15.30 ч. до 15.45 ч.
– Фармацевтичен факултет – от 15.45 ч. до 16 ч.
– Медицински колеж – от 16 ч. до 16.15 ч.


Институционален Координатор Еразъм:

Доц. д-р Боян Владимиров, дм


Зам. Ректор Международно
сътрудничество и проектна дейност:
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

 

Свали „Обява за информационна среща и селекция“