МУ-Пловдив обявява вакантната позиция за „Фотограф (видео и фото заснемане) в Отдел „Учебна и научна документация“

МУ-Пловдив обявява вакантната позиция за „Фотограф (видео и фото заснемане) в Отдел „Учебна и научна документация“:

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Умения за: – Видео и фото заснемане на събития; – Прехвърляне и конвертиране на видеоматериали от различни видове аналогови и цифрови носители; – Работа с програмен продукт „PowerDirector 12 Ultimate Suite“ или други продукти за монтаж и обработка на видеоматериали; – Монтаж и обработка на видеоматериали; – Добри познания по видео файлови формати; – Дигитална обработка – включваща видео ефекти, озвучаване, надписи;

2. Отлични общи компютърни, организационни и комуникационни умения3. Креативно мислене и усет за композиция;4. Прецизност в изпълнението на задачите и внимание към детайла;5. Умения за динамична работа в екип;6. Практически опит на подобна позиция;7. Ползване на английски език.

Кандидатите да представят до 25 януари в Деловодството на МУ-Пловдив следните документи:

1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив в свободен текст (с посочени телефон и e-mail);2. Копие от диплома за висше образование (Бакалавър / Магистър);3. CV европейски формат;4. Портфолио (ако има такова);5. Препоръки от бивш работодател (ако има такива).