Oбява за информационна среща и селекция по програма Eразъм + за академичната 2016/2017 година

Медицински университет – Пловдив

  Отдел Международно сьтрудничество

erasmusplus

ОБЯВА

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 ГОДИНА

На вниманието на всички факултети: МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ, ДЕСО и Медицински колеж

Катедри и клиники при Медицински университет – Пловдив

1. Информационната среща за учебната 2016/2017 година по Програма „Еразъм “ за преподавателски и непреподавателски персонал ще се състои на 05.04.2016 год. от 16,30 ч. в първа аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.

2. Информационната среща за учебната 2016/2017 година по Програма „Еразъм “ за български студенти и докторанти ще се състои на 05.04.2016 год. от 17,15ч. в първа аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.

3. Информационната среща за учебната 2016/2017 година по Програма „Еразъм “ за чуждeстранни студенти ще се състои на 05.04.2016 год. от 18ч. в първа аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.

Присъствието на всички желаещи да участват в мобилности по Програмата е желателно.

Документи за селекция по Програма „Еразъм “ се подават в Деловодството на МУ-Пловдив, Ректорат от 06.04.2016 год. до 25.04.2016 год. включително.   Формулярите за кандидатстване, както и останалата информация са налични на интернет страницата на МУ-Пловдив http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/mejdunarodno-satrudnichestvo/erasmus_plus

Институционален Координатор Еразъм :  

Зам.Ректор Международно сътрудничество и проектна дейност : 

    Доц.д-р Боян Владимиров, дм  Проф.д-р Мариана Мурджева, дм, мзм