Обява за селекция за мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с университети в държави – партньори (Израел и САЩ) за академичната 2016/2017 година

erasmus+

ОБЯВА

ЗА СЕЛЕКЦИЯ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ С УНИВЕРСИТЕТИ В  ДЪРЖАВИ –ПАРТНЬОРИ (ИЗРАЕЛ и САЩ) ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

             

 

          Документи за селекцията се подават в Деловодството на МУ-Пловдив, Ректорат до 20.02.2017 год. включително.      

          Формулярите за кандидатстване, както и останалата информация са налични на интернет страницата на МУ-Пловдив  https://mu-plovdiv.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/erasmus/dokumenti-formulyari-erasmus/#partner_countries

 

 Селекцията ще се проведе както следва:

  1. За преподаватели с цел преподаване – на 23.02.2017 год. от 14 ч. в Заседателна зала, Ректорат.
  2. За докторанти с цел обучение – на 23.02.2017 год. от 15 ч. в Заседателна зала, Ректорат.

Внимание! Поради особеностите на организиране на мобилностите по Програма „Еразъм+“, моля при интерес да се обърнете предварително към Офис Еразъм за информация.

 

 

Институционален                                               Зам. Ректор Международно

Координатор Еразъм:                               сътрудничество и проектна дейност:

 

 

Доц. д-р Боян Владимиров, дм               Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

Обява за селекция за мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с университети в държави – партньори (Израел и САЩ) за академичната 2016/2017 година

Формуляр за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по Програма Еразъм + с университети в държави – партньори за академичната 2016/2017-1_1

Формуляр за кандидатстване за мобилност на персонала с цел преподаване по Програма Еразъм + с университети в държави – партньори за академичната 2016/2017