Обява за селекция за мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с университети в държави – партньори (Израел и САЩ) за академичната 2016/2017 година

Обява за селекция за мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с университети в държави – партньори (Израел и САЩ) за академичната 2016/2017 година

Обява за селекция за мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ с университети в държави – партньори (Израел и САЩ) за академичната 2016/2017 година