Обява Стипендия на проф. Баталов

„ПРОФ. АНАСТАС БАТАЛОВ“ ЕООД
предоставя
стипендия в размер на 2400.00 лв. за учебната

2018/2019 г.

на студент от специалност „Медицина“ до 26 години

с успех не по-нисък от 5.50 през учебната 2017/2018 г.,

ниски материални възможности и активна извънучебна дейност

 

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2018 г.

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 3
Тел.: 032-602 276, 0879 261 891
Е-mail: career@meduniversity-plovdiv.bg