Обява за годишни награди на Фондация „Гален Темелков“


ФОНДАЦИЯ „ГАЛЕН ТЕМЕЛКОВ“
предоставя
годишни награди за учебната 2022/2023 г. за студенти по Медицина
1-во място – 1000.00 лв.
2-ро място – 600.00 лв.
3-то място – 400.00 лв.


Наградите са за студенти по Медицина – български граждани, с минимален успех от предходната академична година 4.50 и отговарящи на критериите, регламентирани във Вътрешните правила на Фондацията за наградите.

Краен срок за кандидатстване: 10 ноември 2022 г.

За допълнителна информация :
Фондация „Гален Темелков”
www.foundation-gt.com
Е-mail: found-gt@gmail.com
Тел.: 0887 877 797