Обява за информационна среща и селекция по програма „Еразъм“+ за академичната 2021/2022 година

Информационните срещи по Програма „Еразъм+“ за учебната 2021/2022 година ще се проведат в онлайн среда в Zoom, както следва:

1.На 12.04.2021 год. за преподавателски и непреподавателски персонал – от 18.00 до 19.00 ч. на https://zoom.us/meeting/register/tJErf-6opjgqE9T_ejUvGLtgP9kk1r0c8oNB

2. На 13.04.2021 год. за български студенти и докторанти от МФ, ФОЗ и МК – от 18.00 до 18.30 ч. на https://zoom.us/meeting/register/tJYqce-hqDkrGtyw3MvjSaQ7wn6KCngLVS11

3.На 13.04.2021 год. за чуждeстранни студенти и докторанти от МФ, ФОЗ и МК – от 18.30 до 19.00 ч. на https://zoom.us/meeting/register/tJYqce-hqDkrGtyw3MvjSaQ7wn6KCngLVS11

4.На 14.04.2021 год. за български студенти и докторанти от ФДМ и ФФ – от 18.00 до 18.30 ч. на https://zoom.us/meeting/register/tJMsf-2tqzwsGtXfzBAD7wSaZcOywkMO3vo2

5.На 14.04.2021 год. за чуждeстранни студенти и докторанти от ФДМ и ФФ – от 18.30 до 19.00 ч. на https://zoom.us/meeting/register/tJMsf-2tqzwsGtXfzBAD7wSaZcOywkMO3vo2

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕЛЕКЦИЯ

Документи за участие в селекция се подават от 09.04.2021 год. до 20.04.2021 год. включително.

За студенти, докторанти и персонал
Документи за участие в селекция се подават eлектронно на интернет страницата на МУ – Пловдив на адрес https://erasmus.mu-plovdiv.bg/application.