obqva DV 111 ot 31.01.2021

Обява за конкурси за академични длъжности към Медицински университет – Пловдив, ДВ бр. 111/31.12.2021г.