Обява за Общо събрание на Медицински факултет към МУ-Пловдив

О Б Я В А

Информирам ви, че на 23.11.2021 от 13.30 ще се проведе Общо събрание на МФ към МУ Пловдив в електронна среда чрез платформата Teams със следния дневен ред:

1. Отчет на ръководството на МФ за изминалите 2 години
2. Дискусия по отчета

Регистрацията за участие в събранието ще започне в 13.00 часа и ще продължи до 13.30.

Председател на ОС на МФ,
проф. д-р Мирослава Бошева