Общо събрание на МУ-Пловдив_24112020

Oбява за Общо събрание на МУ – Пловдив