Общо отчетно-изборно събрание на Факултет по дентална медицина

Обява за Общо отчетно-изборно събрание на Факултет по дентална медицина на Медицински университет-Пловдив

Покана за Общо отчетно-изборно събрание на Факултет по дентална медицина на Медицински университет-Пловдив

Обява-афиш за Общо отчетно-изборно събрание на Факултет по дентална медицина на Медицински университет-Пловдив