Обява за провеждане на информационни срещи и подаване на документи за участие в селекция по програма „ЕРАЗЪМ+“ за академичната 2023/2024година