„Обява за съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия за изразяване на интерес за участие в схема за стажове, насочена към стажанти с висше образование“.

Обява за съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия за изразяване на интерес за участие в схема за стажове, насочена към стажанти с висше образование.