Обява за асистентски позиции

Медицински университет – Пловдив Обявява две места за асистенти по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда за Катедра по Оперативно зъболечение и ендодонтия. Документи за кандидатстване: 1. Заявление до Ректора на Медицински университет. 2. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие). 3. Автобиография (в европейски формат). 4. Списък (и копия) на публикации и участия на научни форуми (ако има такива) 5. Документи за владеене на английски език (ако има такива) 6. Документи за трудов стаж (ако има такива). Документите се предават в Деканата на Факултет по Дентална медицина: Бул. „Хр. Ботев” № 3, тел. 032/ 602 – 027 Срок за подаване на документи – 3 януари 2012 г. ________________________________________________________________________________________