Обява за работа – Инспектор „Международно сътрудничество”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медицински Университет – Пловдив обявява конкурс за длъжността Инспектор „Международно сътрудничество” към едноименния отдел.  

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Висше образование – степен „бакалавър” или „магистър”; 2. Владеене на английски език на ниво B2 (съгласно европейската езикова  рамка); 3. Компютърна грамотност;

и е необходимо да представят следните документи:

1. Автобиография (европейски формат) на български език, с посочен телефонен номер за връзка; 2. Копие от диплома за завършено висше образование – степен „бакалавър” или „магистър”; 3. Сертификат или друг документ за владеене на английски език на ниво B2 (с изключение на завършилите Английска филология, вкл. Магистър по филология и етнология, Английски език и етнология, и бакалаври от специалност „Български език и английски език“).

Документите се приемат до 14.02.2014 г. в Деловодство на Медицински Университет – Пловдив (2 етаж в сградата на Ректората), на адрес: бул. „Васил Априлов” № 15А, гр. Пловдив.

Интервюто с отговарящите на горепосочените изисквания кандидати ще се проведе на 19.02.2014 г.