Обявени конкурси за проекти по програми ACCES и PARCECO 2024

Уважаеми колеги,

Френският институт в България изпраща информация за два обявени конкурса за проекти по програми ACCES и PARCECO 2024.

ACCES е програма за съвместно финансиране на участието на учени от Централна и Източна Европа в семинари, конференции или конгреси, организирани във Франция.

Повече информация: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-d-offre-acces-2024

PARCECO е програма за съвместно финансиране на участието на френски учени в семинари или летни школи, организирани в страни от Централна и Източна Европа.

Повече информация: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-d-offre-parceco-2024

Крайният срок за подаване на документите е 11 декември 2023г.

Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн

Зам.-ректор МСЧС