Обяви за академични длъжности – Държавен вестник- бр. 41 от 23.05.2017г.

31. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности, както следва: доценти по:

7. Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина: Съдебна медицина за нуждите на преподаването на английски език към секция „Съдебна медицина и деонтология“, катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“ – един;

Обща и клинична патология за нуждите на преподаването на английски език към секция „Обща и клинична патология“, катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“ – един;

Обща и клинична патология към секция „Обща и клинична патология“, катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“ – един;

Пластично-възстановителна и естетична хирургия към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ – един;

професор по 7. Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина: Ушни, носни и гърлени болести за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Ушни, носни и гърлени болести“ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224; e-mail: [email protected].

Обява в Държавен вестник бр. 41 от 23.05.2017г.