Обява в Държавен вестник бр. 65 от 11.08.2017г.

Обява в Държавен вестник бр. 65 от 11.08.2017г.