Официално откриване на университетски информационен център , МУ – Пловдив